TALK - Selvstændighed i Katalonien

TALK - Selvstændighed i Katalonien


- Lokaleleje
- Oplæg fra medlem af separatist NGO
- Spørgsmål fra eleverne

Konflikten mellem centralmagten i Madrid og separatisterne i Katalonien er en vanskelig størrelse for udenforstående.

I nyere tid er konflikten igen blusset voldsomt op efter en række mere eller mindre ulovlige afstemninger i autonomiens lokale parlament, hvor ulydigheden mod Madrid har nået nye højder og har resulteret i fængslinger. Flere parlamentarikere er sågar flygtet til udlandet for at undgå retsforfølgelse.

Konflikten har betydning for alle lag i samfundet, lige fra det overordnede politiske niveau og helt ned i de enkelte familier, hvor for eller imod selvstændighed skaber problemer og deler venskaber.

Katalonien er en autonomi og har de samme rettigheder og selvstyre som Spaniens øvrige 16 autonome regioner. Det betyder i praksis at Katalonien i dagligdagen har stor selvbestemmelse.

Men separatisterne ønsker sig et selvstændigt land uafhængigt af Spanien og medlem af EU og det ligger ikke ligefor på nogen måde. Først og fremmest tillader den spanske grundlov overhovedet ikke at dele af Spanien kan skilles fra og samtidig er det ikke en ide der ses positivt på i langt størstedelen af det øvrige Spanien.

Der er således ikke nogen mulighed for at en demokratisk afstemning i Spanien vil føre til selvstændighed for Katalonien og Katalonien kan ikke selv bestemme det - Selvom de altså prøver.

I denne talk møder I et medlem af én af de mange sammeslutninger der ønsker sig selvstændighed. Sammenslutningen har 80.000 medlemmer og betragtes som en af de mest markante fraktioner. De stod bl.a. bag en kæmpe demonstration med anslået 1 million deltagere.

Om aktiviteten

Hele året

Barcelona

Fra 10 deltagere

ID: A042BAR