BESØG - EYE FILM MUSEUM

BESØG - EYE FILM MUSEUM


- Workshop: Making a Short Film

- 3 grupper

Besøg på EYE Museum hvor eleverne selv laver en kortfilm.

Først diskuterer klassen de karakteristiske aspekter af en kortfilm vejledt af en professionel filmskaber.

Forskellige teknikker bliver også forklaret, såsom at opdele en scene i forskellige optagelser for at skabe et spændende billede.

Herefter starter processen. Eleverne arbejder i mindre grupper, og alle spiller en rolle og alle får et ansvar, lige fra lydtekniker til skuespillerinde.

Sammen udtænker og skyder eleverne en scene og redigerer den derefter på kameraet. I slutningen af workshoppen evaluerer eleverne alle resultaterne i studiet.Lidt ekstra info om dette museum er, at omkring 300 jøder skjulte sig i lagerlokalerne over dyreindhegningerne under Anden Verdenskrig, mens det stadig var åbent for besøgende.

I 1941 satte en modstandsgruppe ild til befolkningsregistret, der var placeret i den tidligere Artis koncertsal, med den hensigt at forhindre nazisterne i at finde mennesker rundt omkring i byen.

Om aktiviteten

Museum

All year

Amsterdam

Fra 10 deltagere

ID: A027AMS