WORKSHOP - Lokal StartUp

WORKSHOP - Lokal StartUp


- Virksomhedsbesøg (ENG/FR)
- Workshop

Denne workshop startes med et besøg hos en lokal startup virksomhed som har et t-shirt koncept med unika t-shirts med påtrykte quotes. 

Virksomhedsejeren giver et oplæg om virksomhedens ide, koncept og forretningsmodel. Der vises endvidere eksempler på produkter og gives et indblik i virksomhedens markedsføringsstrategi.

Efter virksomhedsbesøget arbejder eleverne i mindre grupper med en fastlagt opgave fra virksomhedsbesøget, der omhandler emner som:

- Byrumsanalyse i forhold til den fysiske forretnings beliggenhed
- Målgruppeanalyse
- Afsætningskanaler
- Markedsføring og prispolitik

Workshoppen afsluttes med en fremlæggelse for virksomheden.

Om aktiviteten

Hele året

Paris

Fra 10 deltagere

ID: A026PAR