VIRKSOMHEDSBESØG - Grøn arkitektur

VIRKSOMHEDSBESØG - Grøn arkitektur


- Rundvisning (ENG)
- Præsentation af grønne projekter 
- Spørgsmål fra eleverne

I disse år er der stor fokus på den grønne omstilling og særligt i de store byer er der et stigende behov for grønne løsninger, der kan matche en stigende bevidsthed om, at også byerne skal være bæredygtige leve- og arbejdssteder.

Ud over den grønne arkitektur, som er fundamentet for den fremtidige byudvikling, er også selve indretningen og brugen kommet i fokus.

Her besøger I en design virksomhed der har specialiseret sig i grønne løsninger. Projekterne kan være alt fra et sammenhængende havemiljø i en kontorbygning eller et hotel til en grøn tagetage i en beboelsesejendom der giver beboerne mulighed for delvis selvforsyning.

Projekterne er mange og utroligt kreative. 


Om aktiviteten

Hele året

Amsterdam

Fra 10 deltagere

ID: A012AMS