WORKSHOP - Kvartersanalyse

WORKSHOP - Kvartersanalyse


- Besøg på egen hånd i forskellige kvarterer i Brooklyn
- Workshop
- Fremlæggelse

New York er en fantastisk by af mange grunde, men måske særligt fordi den er så forskellig. Med få gaders mellemrum kan man se alle typer af mennesker, kulturer og arkitektur.

I denne workshop skal eleverne beskæftige sig med observation og analyse af forskellige kvarterer i bydelen Brooklyn.


Dagen starter med et observation hvor eleverne bevæger sig ud i grupper til forskellige forudbestemte områder, hvor de indsamler information på baggrund af observationer af eksempelvis: arkitekturen, infrastrukturen og forretningslivet. Hertil laver de små interviews med folk på gaden. Hele operationen fotodokumenteres.


Hjemme igen laver eleverne et gruppearbejde under ledelse af en lokal fotograf, som munder ud i en præsentation der afholdes for de øvrige grupper og underviseren.
Om aktiviteten

Hele året

New York

Fra 10 deltagere

ID: A010NEW