VIRKSOMHEDSBESØG - Grønne fødevarer

VIRKSOMHEDSBESØG - Grønne fødevarer


- Rundvisning på virksomheden (ENG)
- Oplæg om virksomhedens arbejdsprocesser og forretningsmodel
- Spørgsmål fra eleverne

Bæredygtige fødevarer er en vigtig hjørnesten i den kommende grønne omstilling på globalt plan. Det traditionelle landbrug kæmper med både rentabilitet, image og evne til at medvirke, når talen falder på reel bæredygtighed. 

Det traditionelle landbrug er som at vende en supertanker og det tager som bekendt tid.

Det har givet plads til en lang række startups der med vekslende succes giver et bud på en alternativ cirkulær produktion, som kan give et delvist svar på nogen af de problemstillinger der ses ved de traditionelle produktionsmetoder.

Lidt overraskende er byerne blevet en del af nytænkningen. Mange initiativer har vist at lokalt funderede produktioner på hustage og i grønne område kan bringe byrummet i spil som produktionssted.

Vertical farming er en anden tendens der springer frem i verdens byer. Her dyrkes urter, blomster og bladgrønt i indendørs anlæg i byen.

På dette virksomhedsbesøg besøger I et vertikalt produktionssted som efter mange vanskeligheder med store investeringer, høje drifts- og energiomkostninger og et kuldsejlet projekt nu har fundet en holdbar forretningsmodel og på den baggrund har igangsat en cirkulær produktion og afsætning i stor skala.Om aktiviteten

Hele året

Amsterdam

Fra 10 deltagere

ID: A010AMS