Privatlivspolitik

Hos Venga Travel tager vi behandlingen af personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.

Hvilke informationer indsamler Venga Travel?

Det drejer sig om følgende personoplysninger:

Skolenavn, Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger fra rejsehjemmel – og dokumenter, som er nødvendige for gennemførelse af aftalte rejseydelser.

– Demografiske oplysninger
– Købshistorik
– Brugshistorik på vores digitale serviceydelser
– Feedback via vores kundeundersøgelser
– Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
– Browserinformationer

Hvor længe opbevarer Venga Travel dine personoplysninger?

Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en grund til at behandle dem.

Hvem deler Venga Travel dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Vi garanterer dog at dette aldrig sker i salgsøjemed og udelukkende til brug for gennemførelse af de aftalte rejseydelser.

Venga Travel kan overdrage persondata til nedenstående kategorier af tredjeparter – der altid er levenrandører og samarbejdspartnere på den aftalte rejseydelse:

– Flyselskaber
– Logier
– Andre samarbejdspartnere der kræver navneliste/fødselsdato

Formål med indsamling af personoplysninger

Vi ønsker først og fremmest at slå fast, at Venga Travel udelukkende indsamler de nødvendige oplysninger til behandling af den købte ydelse og den nødvendige markedsføring forud herfor. Venga Travel behandler de personoplysninger, du har afgivet i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018.

Det er den enkelte ydelse, der afgør hvilke personoplysninger vi indsamler, samt formålet med indsamlingen. Venga Travels formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

– Behandling af dine køb af vores ydelser
– Opfyldelse af din anmodning om ydelser
– Forbedring og udvikling af vores ydelser
– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
– Re-marketing
– Administration af din relation til Venga Travel
– Opfyldelse af lovkrav

Listen er ikke udtømmende.

I forbindelse med afgivelse af samtykke, vil du blive oplyst om de(t) specifikke formål for behandling af dine personoplysninger.

Det juridiske grundlag for håndtering af persondata

Herunder redegøres for de mest normale juridiske grundlag for at Venga Travel behandler dine personoplysninger.

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det vil typisk være i forbindelse med levering af en aftalt rejseydelse, hvori du og underliggende rejsegruppe indgår.

Behandlingen kan også finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud for Venga Travels legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores ydelser.

Endelig er samtykke grundlag for mange af de behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller siger ja til, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine oplysninger slettes. Læs nærmere herom nedenfor.

Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

– Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
– Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
– Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine
  personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig og/eller din undergruppe er du velkommen til at kontakte:

Jesper Kühnel
Email: jesper@venga.dk

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Venga Travel beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer disse medarbejderes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Vores hjemmeside bruger cookies til følgende formål:

– Teknisk funktionalitet
– Trafikmåling
– Annoncering

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere eller slette dem.

Dato for seneste revidering: Maj 2018