Jagten på et bedre liv

Immigration fra ikke vestlige lande er på dagsordenen i hele Europa. I 2015 kulminerede problemerne helt håndfast, da store grupper af asylsøgere og flygtninge fra særligt Syrien vandrede op igennem Europa.

Immigration fra ikke vestlige lande er på dagsordenen i hele Europa. I 2015 kulminerede problemerne helt håndfast, da store grupper af asylsøgere og flygtninge fra særligt Syrien vandrede op igennem Europa.

I Danmark søgte over 20.000 mennesker asyl og endnu flere fortsatte mod Sverige. Selvom tallet siden er kraftigt reduceret med lukning af grænser, initiativer i Tyrkiet og en lang række stramninger på indvandrerområdet i Danmark.

I 2018 er problemerne langt fra løst. EU har været tøvende og intet tyder på, at der kan findes en holdbar løsning til fordeling af hverken økonomiske asylsøgere eller konkrete flygtninge.

I særligt Spanien, Italien og Grækenland er problemerne med økonomiske migranter vokset eksplosivt de seneste år. Vi er vidne til voldsomme menneskelige tragedier, med mennesker der drukner i hobetal, når de krydser Middelhavet i synkefærdige fartøjer – sendt afsted af skruppelløse menneskesmuglere.

I Danmark er man langt fra 1. linien mod Afrika og Mellemøsten. Det kan være svært at danne sig et objektivt indtryk af problemernes omfang og karakter.

Venga Travel sætter fokus på ikke vestlig immigration til Europa ved at skabe interaktion mellem danske studerende og lokale ressourcer i Spanien, der kan kaste lys over de komplekse problemstillinger.

Det kan f.eks. være personberetninger fra afrikanske immigranter, der giver et førstehåndsindtryk fra livet i hjemlandet og grundene til at søge mod Europa – turen op gennem Afrika og over Middelhavet og et indblik i livet som uønsket immigrant i Spanien.
Et besøg hos en afrikansk immigrant, som har fået fodfæste i Europa og lever integreret i Spanien med sin egen virksomhed.

Eller et besøg hos én af de mange sociale NGO’er der arbejder med flygtninge og illegale immigranter.

Vi kan også formidle oplæg fra politiske interessenter og journalistiske kommentatorer.

Hvis du har andre ønsker til emnet skaffer vi meget gerne kontakter til konkrete aktiviteter på studierejsen.